Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Uczniowie - Radiowęzeł szkolny

Informacje o radiowęźle szkolny
Radiowęzeł szkolny
Opublikował: Administrator w dniu: 13.103.2019
Muzyka - to jest wyłom, przez który dusza, jak więzień z więzienia leci czasem w regiony wolności. Muzyka - to córa wszystkich muz.
- Stefan Żeromski

Radiowęzeł szkolny

Regulamin radiowęzła szkolnego w ZSZ Nr 5 w Białymstoku

Regulamin:

 • 1 Opiekunem radiowęzła jest nauczyciel powołany przez Dyrektor Szkoły.
 • 2 Redakcja radiowęzła podzielona jest na zespoły pracujące w poszczególne dni tygodnia.
 • 3 Radiowęzeł rozpoczyna pracę o godz. 8.00, a kończy na ostatniej przerwie.
 • 4 W pomieszczeniu radiowęzła mogą przebywać tylko uczniowie dyżurujący.
 • 5 Klucze do radiowęzła znajdują się w sekretariacie szkoły.
 • 6 Zespół radiowęzła dba o estetyczny wygląd pomieszczenia.
 • 7 Członkowie zespołu radiowęzła są odpowiedzialni za sprzęt, dbają o jego właściwe wykorzystanie i stan techniczny.
 • 8 Wszelkie uszkodzenia sprzętu są zgłaszane opiekunowi radiowęzła lub pracownikom sekretariatu, w dniu zaistnienia szkody.
 • 9 Redakcja radiowęzła odpowiada za treść muzyczną oraz słowną emitowanych audycji. Programy przygotowane przez zespół dyżurujący nie mogą zawierać zwrotów wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych bądź godzących w uczucia innych lub dobre imię szkoły.

Osoby prowadzące radiowęzeł w 2019/2020 roku

Opiekunowie radiowęła:

 • Maria Kułakowska
 • Agata Krymska


Uczniowie prowadzący radiowęzeł:

 • Dawid Ciołko
 • Konrad Kozłowski
 • Adrian Mici
 • Paweł Stankiewicz
 • Daniel Charabin
 • Dawid Ciwoniuk
 • Ewa Kulesza
 • Mateusz Gaca
 • Vitalii Vynnychenko

Zadania radiowęzła

Do głównych zadań radiowęzła należą:

 • Realizowanie bloków muzycznych prezentujących różne style muzyczne.
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży.
 • Prezentacja ramówki dnia, ogłoszenia (dzień tygodnia, imieniny, dzień roku, szczęśliwy numerek, dedykacje, życzenia itp.)
 • Prowadzenie audycji zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych.
 • Prowadzenie audycji w ramach konkursu „Klasa – gospodarzem szkoły”.
 • Organizacja konkursu na najciekawszą audycję.
 • Udział w uroczystościach szkolnych - obsługa sprzętu.

Konkurs na najlepszą audycje szkolną

Konkurs na najciekawszą audycję szkolną

REGULAMIN

Organizator konkursu: Radiowęzeł ZSZ nr 5 w Białymstoku                                 
Adresat: Wszystkie klasy ZSZ nr 5 w Białymstoku

Cele konkursu:
- zwiększenie roli informacyjnej radiowęzła
- rozwijanie zainteresowań uczniów

Warunki uczestnictwa:

- każda klasa wybiera miesiąc i ustala dokładny termin, w którym przeprowadza audycję
- UWAGAmaksymalnie 2 klasy na miesiąc
- uczniowie przygotowują audycję na dowolny temat (np. związany ze świętem rocznicą, postacią, wydarzeniem itp.)
- audycja będzie prezentowana podczas długich przerw (maksymalnie 20 minut)

Kryteria oceniania:

- spójny i jasny przekaz audycji                    
- poprawność językowa                    
- oprawa muzyczna

Czas trwania konkursu: 
XII 2018 – V 2019               
VI. 2019 – podsumowanie konkursu, wyłonienie zwycięzcy