Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Współpraca - Hufiec pracy

Współpracujemy z Hufcem Pracy!
Współpraca - Hufiec Pracy
Opublikował: Administrator w dniu: 12.03.2019
I z marzeń można zrobić konfitury. Trzeba tylko dodać owoce i cukier.
- Stanisław Jerzy Lec

Hufiec Pracy w Białymstoku jest jednostką o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, podległą Wojewódzkiej Komendzie OHP. W swoich działaniach koncentruje głównie na młodzieży w weku 15-18 lat, która ukończyła gimnazjum i chce uzyskać wykształcenie zawodowe.

Cele i zadania Hufca Pracy:

 • wsparcie młodzieży w zakresie uzupełnienia wykształcenia ogólnego i uzyskania kwalifikacji zawodowych ( również w formie pozaszkolnej)
 • wsparcie pedagogiczne uczestników
 • współpraca ze szkołą, pracodawcami, rodzinami oraz różnymi instytucjami pomocowymi w ramach ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem
 • realizacja programów edukacyjno- profilaktycznych
 • wspieranie rozwoju osobistego uczestników poprzez m.in. organizację zajęć, konkursów oraz imprez kulturalno-oświatowych i sportowo - rekreacyjnych
 • stwarzanie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego
 • możliwość udziału w wymianach międzynarodowych, zawodowych stażach zagranicznych oraz w zawodowych kursach doskonalących

 • Od 2017r. Hufiec Pracy współpracuje z ZSZ nr 5 im Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku. Przedmiotem porozumienia jest współpraca stron w zakresie organizacji kształcenia, przygotowania zawodowego oraz działalności wychowawczej, opiekuńczej i socjalizacyjnej uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej I Stopnia.

  Kontakt:
  15-161 Białystok ul. Trawiasta 20B
  tel. 85 653-35-05
  e-mail: hp.bialystok@ohp.pl


Przeczytaj więcej na stronie Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP .