Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

O szkole - Dokumenty

Dokumenty Zespołu Szkół Zawoowych Nr 5 w Białymstoku
Dokumenty szkoły
Opublikował: Administrator w dniu: 28.12.2017

Tu znajdziesz ważne dokumenty szkoły.

Regulaminy
Opis Link do pobrania
Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego
Procedury organizacji szkoły w trybie mieszanym w okresie pandemii COVID-19
Regulamin wycieczek w ZSZ5 w Białymstoku
Regulamin przyznawania statuetki Ignaś
Statuty
Opis Link do pobrania
Statut Szkoły Branżowej I Stopnia 2019r.
Statut 2016
Statut Branżowej Szkoły I st.
Wewnątrzszkolny system oceniania
Opis Link do pobrania
Wentątrzszkolny system oceniania
Etap edukacyjny 2016/17-2017/2018
Opis Link do pobrania
Szkolny zestaw programów nauczania
Zestawienie podręczników
Etap edukacyjny 2013/14-2015/16
Opis Link do pobrania
Szkolny zestaw programów nauczania
szkoła zawodowa
Zestawienie podręczników dla klas I
Etap edukacyjny 2012/13-2014/15
Opis Link do pobrania
Zestawienie podręczników dla klas I
Etap edukacyjny 2010/11-2013/14
Opis Link do pobrania
Szkolny zestaw programów nauczania
technikum i szkoła zawodowa
Zestawienie podręczników dla klas I
Etap edukacyjny 2011/12-2014/15
Opis Link do pobrania
Szkolny zestaw programów nauczania
szkoła zawodowa
Szkolny zestaw programów nauczania
technikum zawodowe
Zestawienie podręczników dla klas I